thanh-pho-ho-chi-minh-ra-qui-dinh-thu-thue-chuyen-nhuong-bds.jpeg
Trang Chủ / Tin Tức

TPHCM có chỉ đạo mới về thu thuế chuyển nhượng bất động sản

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì, tiếp tục phối hợp với Cục Thuế TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế chuyển nhượng bất động sản theo quy định. Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản có giá trị bất động sản kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

thu-thue-chuyen-nhuong-bat-dong-san-moi-nhat.jpeg
Thành phố Hồ Chí Minh ra quy định mới về thu thuế chuyển nhượng bất động sản

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai TP và Chi nhánh TP Thủ Đức và các quận, huyện khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký biến động về bất động sản tăng cường đối chiếu, kiểm tra lịch sử giao dịch bất động sản và tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trung thực theo giá thực tế mua bán.

Đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế đối với các trường hợp kê khai giá trị bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá của chính bất động sản đó tại các lần giao dịch trong lịch sử để cơ quan thuế xử lý theo quy định. Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền tham mưu kịp thời cho UBND TP ban hành bảng giá đất sát với giá thị trường cho phù hợp thực tiễn hiện nay. Thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ tham mưu UBND TP xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản tránh thất thu thuế.

UBND TPHCM giao Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện các hành vi gian lận trốn thuế, phối hợp với cơ quan thuế xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, phối hợp xác minh, thu thập thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu trốn thuế làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, phối hợp với cơ quan thuế để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn, răn đe và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước.

chinh-sach-thu-thue-chuyen-nhuong-bat-dong-san.jpeg
Thị trường bất động sản Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng tốt

“Thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ tham mưu UBND thành phố xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản tránh thất thu thuế”, UBND TP.HCM yêu cầu.

UBND TP.HCM cũng giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện các hành vi gian lận trốn thuế, phối hợp với cơ quan thuế xử lý nghiêm theo quy định.

Các tổ chức hành nghề công chứng cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân; chủ đầu tư dự án bất động sản; doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật.

Người dân cần nắm rõ các quy định khi TPHCM có chỉ đạo mới về việc thu thuế chuyển nhượng bất động sản để thực hiện đúng quy định pháp luật. 

UBND TP.HCM cũng giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện các hành vi gian lận trốn thuế, phối hợp với cơ quan thuế xử lý nghiêm theo quy định.